Asociacion de Gaiteiros Galegos

Inicio / Publicacións / Xoán Carlos Rilo Fraga & Juan Bautista Bernat Alcaide

Xoán Carlos Rilo Fraga & Juan Bautista Bernat Alcaide

Gaifonía

Xénero:
Libros
Ano:
2009
Editorial:
Deputación provincial da Coruña
Imprenta:
Imprenta Provincial
ISBN:
978-84-9812-109-4
Departamento legal:
C-542-2009

Descrición

Trátase de dúas obras musicais para gaita galega e banda: suite PARA OS DA NOSA TERRA e marcha procesional Á NOSA SEÑORA VIRXE DO CARME, ámbalas compostas polo Mestre Gaiteiro Xoán Carlos Rilo e harmonizadas e orquestradas para Banda polo director Joan Bautista Bernat. GAIFONÍA.


Foi editado pola Excma. Deputación de A Coruña en colaboración co Concello de As Pontes.


Foron editados 1000 libros i están espallados polos conservatorios, bandas de música, bandas de gaitas, etc....de galicia. Algúns tamén foron enviados a centros galegos.


Con esta publicación, os autores pretenden principalmente dous obxectivos:


     1.- Facilitar a calquera alumno que estude nos Conservatorios de Galicia o acceso a este tipo de obras que lle permitirá familiarizarse coa nosa música.


     2.- Paliar o déficit que seguimos tendo de obras para gaita e banda, co firme propósito de que o noso instrumento mais representativo adquira e manteña o lugar que lle corresponde.