Asociacion de Gaiteiros Galegos

Inicio / Publicacións / Luciano Pérez (coordinador)

Luciano Pérez (coordinador)

Instrumentos de corda medievais.

Xénero:
Libros
Ano:
2000
Editorial:
Deputación Provincial de Lugo

Descrición

Instrumentos de corda medievais.
Coordinador: Luciano Pérez.
Autores: Ramón Yzquierdo Perrín, John Wright, Francisco Luengo, Christian Rault.
Edita: Deputación Provincial de Lugo
Imprime: PUBLICAR S.L. (Graf. Lar) Viveiro – Lugo.
Dep. Legal: LU-309-2000
I.S.B.N.: 84-8192-181-5

Este libro aparece como glosario do traballo levado a cabo na reconstrucción dos instrumentos medievais do pórtico da gloria da catedral de Santiago. No ano 1988 fíxanse as bases deste ambicioso proxecto co galo do oitavo centenario da pórtico da gloria para culminalo en 1990 coa reconstrucción dos instrumentos en pedra patrocinado pola fundación Pedro Barrie de la Maza.
Esta reconstrucción realizouse no Obradoiro de Instrumento Musicais da Deputación Provincial de Lugo coa participación de varios artesáns galegos e de outras rexións de Europa. Esta publicación divídese en catro partes da autoría de luthiers que participaron no proxecto.
 Os pazos arzobispais de Santiago na historia da arte – Ramón Yzquierdo Perrín.
 Desenvolvemento dos deseños para traballar con réplicas de instrumentos medievais. – John Wright.
 Os instrumentos medievais na compostela medieval – Francisco Luengo.
 Ensaio sobre un instrumento de música medieval desaparecido – Christian Rault.

Capítulos

  1. Os pazos arzobispais de Santiago na historia da arte
  2. Desenvolvemento dos deseños para traballar con réplicas de instrumentos medievais
  3. Os instrumentos medievais na compostela medieval
  4. Ensaio sobre un instrumento de música medieval desaparecido