Asociacion de Gaiteiros Galegos

Inicio / Publicacións / Eduardo Torner e Jesús Bal y Gay

Eduardo Torner e Jesús Bal y Gay

Web:
http://www.rai.usc.es/omeucampusc/alumnos/SUR/rubg/XesusBal/inicio.htm
Ainda a percura de fotos de ambos, de Jesús Bal y Gay temos a seguinte anedota tomada de http://www.rai.usc.es/omeucampusc/alumnos/SUR/rubg/XesusBal/inicio.htm

Na residéncia Universitária que leva o seu nome estivo a residir un membro da Diretiva da AGG quen durante o seu tempo en Lugo impartia aulas de gaita na própria residéncia universitária.


Vostede está coqueteando coa medicina e eso non o vai levar a
ningures, porque non será nunca médico. O que lle interesa é a
música. ¿Interesaríalle facer uns estudos folclórico-musicais?. Xa
falaremos

Esta conversa foi mantida nun tren con destino a Lugo, entre D.
Jesús Bal y Gay e o doutor Juan López Suárez, e marcou o fin dos
estudos de medicina do músico lucense. Meses máis tarde, D. Jesús
Bal comezaría a elaboración dun cancioneiro galego, que a Xunta
lle encomendara a través deste doutor.

D. Jesús Bal y Gay naceu en Lugo, un 23 de Xuño de 1905,
fillo de comerciante, e sen precedesores no ámbito da música. O
seu primeiro contacto con esta sería como oínte das clases que sua
irmá recibía a cargo da mestra Mercedes Cornide, quen tras ver o
interese do irmán menor, decidiron que recibise tamén clases

1924 suporía un ano decisivo para o resto da súa vida. Por unha
banda, comezou os estudos de bacharelato e de piano, publicando os
seus primeiros artigos e o seu primeiro libro. Neste mesmo ano
marcha a Madrid a estudar a carreira de Medicina. Alí ingresaría
na Residencia de Estudiantes.

Cancionero gallego

Xénero:
Libros
Ano:
1973
Editorial:
Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa

Descrición

Dous volumes.

Capítulos