Asociacion de Gaiteiros Galegos

Inicio / Novas / Anuncios, subvencións, oposicións... / AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS

Anuncios, subvencións, oposicións...

A Consellería de Cultura e Deporte ven de publicar a orde de concesión de axudas a asociacións e institucións culturais de ámbito territorial igual ou inferior ao provincial para a realización de actividades culturais no ano 2009.

Enténdense por programas e actividades culturais concretas aquelas destinadas á promoción e cooperación cultural; á difusión e animación sociocultural que contribúen ao espallamento e promoción da cultura galega, en particular poderán ser obxecto de subvención, sen ánimo de exhaustividade, os gastos de persoal para a dirección e coordinación das actividades; difusión; promoción; materiais necesarios; creación; gastos para os organizadores derivados da participación nas actividades dos convidados etc.

O prazo para a presentación de solicitudes remata o día 9 de Maio de 2009.

Pode consultar o texto íntegro da convocatoria aquí.