Asociacion de Gaiteiros Galegos

Inicio / Grupos / Grupos / Escolas/Estudos de Música e Danza / A.C. Rosalía de Castro

A.C. Rosalía de Castro

Sebe, nº 22 - Cacheiras

15883 Teo - A Coruña

Teléfono: 606 723 587 / 981 806 091

e-mail: asociacion@rosaliacacheiras.org

Web: http://www.rosaliacacheiras.org/

ESCOLA DE BAILE E MÚSICA TRADICIONAIS

É a actividade da Asociación que máis cambio sofreu ó longo dos seus anos de existencia no que a volume de participantes se refire. Sirva de exemplo que no curso 85-86 había un total de 54 alumnos distribuídos en dous grupos de baile e dous de gaita-solfexo e a escola conta na actualidade con aproximadamente 100 alumnos distribuidos en seis grupos de baile, tres de gaita e cinco de pandeireta.

Tampouco cabe dúbida de que ó longo do tempo se produciu un cambio na organización e consideración de cada un dos tres grupos-piares (baile, gaita e pandeireta) xa que nun principio os grupos instrumentais asimílanse a un mero acompañamento do grupo de baile nas súas actuacións e saídas e non constitúen grupos de seu. Isto vese máis acusado no caso das pandereteiras se temos en conta que habería que esperar ata 1987 para que esa actividade se incorporase na programación. Serán a participación en concursos de pandereteiras e as actuacións exclusivamente instrumentais o que contribúa a que co tempo vaian gañando en recoñecemento como grupo de pandereteiras en si.

Aínda que con certas excepcións, os ensaios da escola véñense desenvolvendo case coma un ritual os sábados pola mañá, día no que o local asociación se transforma nun fervedoiro de nenos e nenas que xa a partir de idades tan temperás como os tres ou catro anos comezan a intentar manter os brazos levantados ó mesmo tempo que se esforzan en lograr facer un picado ou un punto.

        Folga dicir que a escola folklórica constitúe para a A. C. Rosalía de Castro unha actividade das máis importantes de tódalas que se organizan ó mover un número considerable de alumnos e ó darlle servicio a tantos socios. Por isto mesmo, o traballo cos rapaces nas clases baséase na transmisión dun sentimento de valor e respecto polas propias tradicións intentándose sempre ir máis aló da mera aprendizaxe de bailes, cantigas ou pezas de gaita.