Asociacion de Gaiteiros Galegos

Inicio / Artesáns / Artesáns / Instrumentos de vento / Diego Piñeiro Guillén

Diego Piñeiro Guillén

Artesán de gaitas e xeremies

Teniente Cañellas Alcover, 14 - 1º

Palma de Mallorca

Teléfono: 676 187 079

e-mail: diehgopi@hotmail.com

Artesán de gaitas e xeremies